Història de la nacs

La NACS, fundada el 1978 durant el I Col·loqui d’Estudis Catalans de l’Amèrica del Nord (celebrat a la Universitat d’Illinois a Urbana-Champaign), es dedica a fomentar i promoure els estudis de la llengua i la cultura catalanes a l’acadèmia nord-americana. La NACS fomenta la presència i la divulgació del coneixement en el camp dels estudis catalans i ser un eix de referència, així com una veu pública, per a una xarxa d’investigadors en aquest camp. Amb aquesta finalitat, la NACS celebra col·loquis biennals (i també simposis més petits) i publica la Catalan Review: International Journal of Catalan Culture.

El 1997 l’Institut d’Estudis Catalans i la Generalitat de Catalunya van concedir a la NACS el prestigiós premi Ramon Llull en reconeixement de la seva tasca de promoció de la cultura catalana a escala internacional. El 1998 la NACS va rebre la Creu de Sant Jordi, el més alt reconeixement atorgat pel govern català.

EL PRIMER CARNET

Carme Rey-Granger

EL SEGON CARNET

Jaume Martí-Olivella

“Cap a l’inici de 1977 vaig rebre una carta com tantes altres, en  la qual certes persones de la Universitat d’Illinois, a les quals ni tan sols coneixia, em parlaven d’un projecte per formar una associació de catalanística a Nord-Amèrica i demanaven suggerències sobre com organitzar-la.”

CURT J.WITLIN

EL PRIMER CARNET

Carme Rey-Granger

EL SEGON CARNET

Jaume Martí-Olivella

“Cap a l’inici de 1977 vaig rebre una carta com tantes altres, en  la qual certes persones de la Universitat d’Illinois, a les quals ni tan sols coneixia, em parlaven d’un projecte per formar una associació de catalanística a Nord-Amèrica i demanaven suggerències sobre com organitzar-la.”

CURT J.WITLIN

LA NORTH AMERICAN CATALAN SOCIETY
(de 1978 a 1992)

CATALAN STUDIES

EL PRIMER COL·LOQUI

El Primer Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica es va celebrar entre el 30 de març i l’1 d’abril a la Universitat d’Illinois Urbana-Champaign, sota la presidència d’honor del professor Antoni M. Badia i Margarit, i amb el comité organitzador presidit pels professors Albert Porqueras-Mayo i Josep Roca-Pons. Hi van assistir un centenar de persones i s’hi van llegir 43 treballs.

La carta del President Tarradellas enviada als participants del primer col·loqui de la nacs

DIARI

Article a l’AVUI

Del Dimecres, 22 de març de 1978

DIARI

Article a l’AVUI

Del Dimecres, 22 de març de 1978