A l'Entorn de la cultura catalana

Diàlegs NACS

Els legats de l’esclavitud a Barcelona

Una conversa amb Oriol López Badell

Diàleg organitzat per Auriélie Vialette (Stony Brook University).
Dimecres, 3 de febrer de 2021.

El valor històric i polític de la refotografia

Una conversa amb Ricard Martínez

Diàleg organitzat per Auriélie Vialette (Stony Brook University).
Dimecres, 2 de desembre de 2020.

Com viatja la literatura catalana?

L’experiència d’Eugènia Broggi, directora de l’Altra Editorial, i de Mara Faye Lethem, traductora

Una conversa organitzada per Alba Girons i Samantha Mateo (University of Chicago).
Dilluns 23 de novembre de 2020.