qui som

La North American Catalan Society (NACS), fundada l’any 1978, és una associació de professors universitaris, estudiants, i gent d’altres professions que comparteixen un interès general en la cultura catalana (literatura, lin­güística, cinema, arts visuals i perfomatives, història, filosofia, entre d’altres disciplines). La NACS té com a ob­jectius la promoció i l’avançament de l’estudi de la llengua i cultura catalanes a les universitats nord-americanes. Té també com a propòsits promoure una més gran visibilitat i participació de la Catalanística en les discussions acadèmiques que es produeixen en l’àmbit nord-americà, i servir com a punt de referència, així com a veu públi­ca, per a la xarxa d’estudiosos en Catalanística que hi treballen. La NACS organitza col·loquis bianuals i publica la Catalan Review: International Journal of Catalan Culture.